Radna odjeća - Zaštita glave
Da li ste čuli za pojam "kaciga glavu čuva"? Ako niste onda ste naučili nešto novo, a ako jeste onda znate kolika je važnost kacige na bilo kojem gradilištu. Zaštitite sebe i svoje ljude na najbolji mogući način jer sigurnost je bila i uvijek će biti prioritet svima koji se brinu za svoje zdravlje. Od kaciga ovdje ćete biti upoznati još i sa zaštitom očiju, sluha i dišnih puteva. Ne zanemarujte sebe ni svoju zaštitu jer ona treba biti na prvom mjestu.